0%
Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

Cuestionario para potenciais peregrinos

Este é un cuestionario de rurAllure para recoller datos dos peregrinos en ruta

Encher esta enquisa leva aproximadamente entre 8 e 10 minutos

Esta enquisa é totalmente anónima e o seu obxectivo é axudar a identificar os intereses, preferencias e necesidades das persoas que desexan viaxar polas rutas de peregrinación en relación co patrimonio cultural, o medio rural e a situación derivada do COVID-19.

Folla de información sobre o propósito da actividade

Nesta enquisa hai 12 preguntas.